POSVÁTNÉ VZTAHY

POSVÁTNÉ VZTAHY

Dvojplameny, duchovní dvojčata, spřízněné duše - partneři duše

Ocitáme se v nové etapě vývoje lidstva na planetě Zemi.

V minulosti jsme díky válkám, nemocem, bídě a postavení měli vztahy postavené na závislosti a pravidlech vytvořených společností, kvůli přežití, pokračování rodu, majetku, vyznání, vzdělání, národnosti, věku, pohlaví atd.

Nyní jsme se dostali do fáze, kdy v našem světě žijeme v dostatku, máme stejné podmínky muži i ženy, jsme schopni se o sebe postarat jako jednotlivci. Odpadají tedy závislostní vztahy z důvodu přežití.

Naše duše, které se inkarnovaly v dnešní době na planetu Zemi, jsou již natolik vyspělé, že jsou schopny dalšího vývoje. Naše největší učení zde jsou vztahy. To je to, co nás obvykle nejvíc trápí a nejvíc tlačí, abychom si je uzdravili a mohli naplnit naši touhu žít plnohodnotný a hluboký láskyplný partnerský vztah postavený na úctě, respektu, pravdě, svobodě a bezpodmínečné lásce. Konečně jsme osvobozeni od žití karmických vztahů a pokud se tak vědomě rozhodneme, již jsou pro nás připraveni partneři duše.

Těmto vztahům nové doby se teprve učíme. Neumíme je žít a zakoušíme různá rozčarování, smutky, strachy a bolesti, které jsou v nás hluboce skryty a partneři duše nám je vynášejí napovrch, abychom si je uzdravily a narovnali v sobě všechna pokřivení rodovými vzorci a společností. Jsou to nesmírně náročné procesy, kdy se v nás vyplavují úzkostné stavy a vzpomínky (traumata duše), kdy jsme byli např. opuštěni milovanou bytostí a puklo nám srdce žalem, nebo jsme umírali sami, bez pomoci a tak se nechceme vzdát jakékoliv kontroly nad vztahem, nebo si pečlivě střežíme srdce, aby se nám příliš neotevřelo a nebyli jsme zranitelní. To je jen jeden příklad z mnoha. 

Co nás tedy čeká uzdravit?

Častá stará přesvědčení:
Nejsem dost
Nemám nárok na lásku
Nezaslouží si být milován
Láska přináší jen bolest a utrpení
Každý partner mě zradí, podvede, opustí
Vždy bude někdo přednější, obdivuhodnější, krásnější
Nikdy nebudu ta vyvolená, jediná
Láska neexistuje
Musím všem dokázat, že si zasloužím být milován
Musím partnerovi dokázat, že mě potřebuje
Jsem závislá na uspokojení partnerem
Musím žít v toxickém vztahu kvůli dětem, financím, majetku, rodině
Musím si nechat všechno líbit, podřídit se, upozadit se
Musím být sexuálně po vůli partnerovi i když nechci, kvůli klidu v rodině, aby mi neutekl
....

Časté emoce a ochranné programy:
Strach ze ztráty milované osoby -  žárlivost a kontrola, manipulace, závislost
Strach, že si nezasloužím lásku/nejsem jí hodna - obětování se, ponižování se, svolení k manipulaci, závislost
Strach z odmítnutí/opuštění - neschopnost přijmout do života partnera, neschopnost přijmout odpovědnost za vztah, neschopnost nastavit si zdravé hranice
Strach z lásky - utíkání do povrchních vztahů, nevěra, dávání přednosti samotě
Strach ze sexuality - impotence, frigidita, nemoci reprodukčních orgánů, celibát
Strach ze zranění partnerem - neschopnost budovat vztah, neschopnost tolerance a odpuštění, mentální hradby
Bolest ze zklamání či nenaplnění našich očekávání - manipulace a tlak na partnera
....

Bez uzdravení těchto traumat duše, emocí, starých přesvědčení a programů není možné tyto posvátné vztahy žít. Vždy takovému partnerství duše předchází dlouhý proces léčení a narovnávání všeho, co bylo pokřiveno a co nestojí na zdravých základech. Někdy nám to život musí doslova zbořit, abychom vše vystavěli znovu a správně.
Na tuto náročnou transformaci člověk nemusí a snad ani nemůže být sám. Je dobré si zvolit průvodce či terapeuta, který vás tímto procesem provede a dokáže na každou konkrétní situaci nahlédnout zvenčí.

Pokud vám osud do života postavil dvojplamen (tedy druhou polovinu vaší duše), což je zcela speciální druh posvátného vztahu, pak je nutné si vybrat průvodce, který dvojplamennou transformací sám prošel a má s ní tedy osobní zkušenost, jelikož tento fenomén nesplňuje žádná pravidla a parametry vztahu.

Sama tuto zkušenost mám a provázím těmito všemi posvátnými vztahy. Mohu vám tedy nabídnout individuální osobní či on-line konzultace nebo účast na mých kurzech, kde pomáhám odstranit překážky ve vztazích. Také mohu doporučit mou FB stránku Odstraňování překážek mezi dvojplameny/partnery duše/posvátnými páry, kde najdete řadu technik  a témat ke zpracování. 
Odkaz na FB stránku zde: https://www.facebook.com/groups/1144265736250751

Moje odměna za individuální konzultaci:  1500,-Kč/h

Objednat se můžete přes e-mail: jitka.kirtaia.pistekova@gmail.com 
nebo přes objednávkový formulář zde:

Dvoudenní seminář v Brně

ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK MEZI DVOJPLAMENY/PARTNERY DUŠE/POSVÁTNÝMI PÁRY 

23.3.-24.3. 2024


Srdečně vás zvu, moji milí na nádhernou cestu k vašemu partnerovi duše.
Seminář je určen mužům i ženám, párům i jednotlivcům, těm, kteří již partnera znají i těm, kteří na něj pořád čekají.
Co nás čeká:
-budeme navazovat kontakt s duší partnera
-budeme léčit traumata napříč věky, které vám brání ve vztahu
-budeme čistit rodové zátěže, které destruují a pokřivují čistotu a opravdovost vztahu
-budeme odstraňovat nelásku k sobě, která brání v otevření srdce, tedy v otevření se lásce   partnerské
-budeme pracovat v malém počtu účastníků, aby byl zachován individuální přístup
-témata ke zpracování si budete určovat vy
-půjdeme do samé podstaty problému, dohledáme příčinu a   rozpustíme/přepíšeme/odstraníme ji
-přepisy se odehrají na všech úrovních vašeho bytí napříč věky a v celém vědomí
-všechny vynesené emoce budou v jemnosti ošetřeny a rozpuštěny
-během víkendu uděláte veliký kvantový skok ve vašem vývoji, který by jinak trval měsíce,  roky nebo i životy.

S láskou a úctou  Jitka Kirtáia Džaia Šuan-thea

Kdy: 23.3. a 24. 3. 2023    vždy v 10 - 17h

Kde:  V Brně Židenicích, v Regeneračním centru Santríja, Šámalova 93

Výměna energií:  5 330,-Kč 

Po domluvě s majiteli možnost přespání na místě za poplatek.
Cena nezahrnuje ubytování ani stravu.

Více informací dostanete do e-mailu po přihlášení na :  jitka.kirtaia.pistekova@gmail.com

Přihlašovat se také můžete přes kontaktní formulář zde:

Jednodenní seminář v Brně

ROZPUŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH OTISKŮ OD PŘEDCHOZÍCH PARTNERŮ

Kdy:   24.2.

Od - do:     10 - 15 h

Kde:    V Brně Židenicích v Regeneračním centru Santríja na Šámalové 93

Výměna energií:   2222,-Kč

Jsme energie.
Každý z nás nese jedinečnou esenci, jedinečné dary, jedinečnou DNA, každá duše má za sebou odžitých spoustu životů, načerpaných spoustu zkušeností, každý jsme vychovaní jinými rodiči, máme jiné vzorce chování z rodu.
S tím souvisí i naše zátěže rodové, traumata duše, karmické zátěže, mnoho zranění z dětství a následně uložených emocí.
Když se setkají dvě energetická pole ... když se dva lidé spolu spojí/pomilují se, vstoupí si navzájem do aury, jejich pole se začnou načítat.
Muži reprezentují dávající/prostupující a ženy zase přijímající energii. Lůno ženy je jako houba, nasává a přijímá energie muže, který do ní vstoupí. Tato energie v ní přetrvává roky, pokud se od ní neočistí. Milostným aktem do ženy muž otiskne nejen svou jedinečnou esenci, ale i všechny zátěže, které nese.

Co získáte?


Na tomto semináři se naučíte, jak pracovat s očistnou energií.
Na tomto semináři budete očištěni od všech energetických otisků předchozích partnerů.
Na tomto semináři vstoupíte zpět do čistoty a nevinnosti/neposkvrněnosti.
Na tomto semináři vám poskytnu bezpečný prostor pro sdílení, dostanete odpovědi na své dotazy.
Na tomto semináři obdržíte V
elký dar požehnání lůna.
Co se bude dít je velmi jedinečné a ryze individuální, nedá se tedy určit předem. Obecně se  léčení odehraje ve všech rovinách bytí.
-Na úrovni těla dojde se přenastavení, tělo nastartuje svůj samoozdravný proces,
-na úrovni energetické se probudí, doslova do něj začne proudit život,
-na úrovni emoční se vám uleví,  rozpustí se strach, vztek, bezmoc, vina, zrada, křivda,   zneužití.. či cokoliv, co jste tam měli uložené,
-na úrovni mentální zmizí některé neprospěšné programy a vzorce a
-na úrovni kauzální se uzavře cyklus následků, které jste nesly svými předchozími činy.

Toto léčení se projeví ve hmotě jako kvantový skok
- změnou v chování současného partnera
- pokud partnera nemáte, vznikne ve vašem poli prostor pro toho nového
- vaše tělo se zharmonizuje/ozdraví
- vy se začnete chovat jinak k druhým (zdravěji/sebevědoměji/dokonaleji...)
- všechny benefity zde není možné vyjmenovat, zázraky se budou dít u každého v naprosté   jedinečnosti
Vše se odehraje za podpory světla a pod velkou ochranou.


Pracuji v malém počtu účastníků, abych se mohla věnovat všem.
Míst je tedy jen pár.

Přihlašovat se můžete přes e-mail:  jitka.kirtaia.pistekova@gmail.com
kam vám zašlu bližší informace,
nebo přes přihlašovací formulář nad textem.

Na vaše velké léčení a zázraky ve vašich životech se těším obrovsky
JITKA KIRTÁIA DŽAIA ŠUAN-THEA