O MNĚ

Přišla jsem na Zem se svými dary a úkoly.
Přišla jsem na Zem tak citlivá a zranitelná, abych se zvedla a stala se silnou a vědomou, abych přijala své stíny, abych odpustila sobě i druhým.
Prošla jsem mnoha těžkými zkouškami, abych pochopila druhé a byla k nim shovívavá.
Stala jsem se matkou, abych nepřestala nikdy milovat.
Stala se průvodkyní na cestě druhých k sobě, aby nemuseli tápat a hledat cestu sami jako já. Prošla mnoha léčeními, semináři, přečetla mnoho knih a shlédla mnoho příběhů, abych usnadnila a zkrátila dalším duším dlouhou cestu k uzdravení.
Děkuji Vesmíru za všechny zkušenosti, za jeho moudrost i podporu, za jeho lásku, se kterou nade mnou bdí.

Jsem připravená na další cestu s vámi.

Já jsem KIRTÁIA DŽAIA ŠUAN-THEA
Já jsem Kněžka
Já jsem žena
Já jsem láska
Já jsem voda
Já jsem oheň
Já jsem vítr
Já jsem země
Já jsem podpora
Já jsem léčení
Já jsem všechno
Já jsem

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, zakončenou státní zkouškou z pedagogiky a psychologie.
V roce 1997 jsem měla těžkou autonehodu, při které jsem si zlomila páteř a ochrnula na část těla. S pomocí lékařů, vlastní vůle a navázáním vztahu s tvořivou silou jsem se do roka uzdravila. Od té doby hledám souvislosti mezi psychickým a fyzickým zdravím a jeho duchovními příčinami.
Od roku 2001 jsem facilitátorkou Kineziologie a posledních 6 let pracuji s kvantovým polem minulosti a rodových linií, světelným polem a napojením na Zdroj a tyto jednoduché a přitom mocné nástroje šířím dál formou přednášek, kurzů a individuálních sezení.
Jsem Kněžkou lůna a pomáhám ženám uzdravovat traumata v pánvi a odstraňovat překážky, které jim brání v probuzení tvořivé sexuální síly Kundalini Shakti. Pořádám kurzy Přepisování traumat v pánvi.
Jsem průvodkyně a doprovázím posvátné páry na jejich transformační cestě.
Jsem Velekněžkou, která žehná posvátným párům a oddává je Svatebním rituálem, Rituálem Požehnání nevěstě a ženichovi, pořádá Předsvatební rituál nevěsty či Předsvatební rituál ženicha.