ÚČAST NA KURZECH

Pravidla pro účast na kurzech

Přihlášky a rezervace kurzu

Na kurzy je možné přihlásit se po internetu, telefonicky na čísle: 776006211 nebo osobně po předchozí domluvě termínu.

Přijetí elektronické přihlášky Vám do dvou dnů potvrdím e-mailem - pokud se tak nestane, prosím kontaktujte mne opakovaně. Místo v kurzu je rezervováno až po přijetí úhrady nevratné zálohy.

Kurzovné lze uhradit bezhotovostně na můj účet, který Vám spolu s variabilním symbolem sdělím po obdržení přihlášky.

Úhrada kurzovného

Nevratná záloha kurzovného 500,-Kč je splatná nejpozději 7 dní před zahájením kurzu na účet u Mbank č.ú.: 670100-2207720864 . Variabilní symbol vám sdělím v e-mailu s bližšími informacemi. Kurz je možné také uhradit celý jednorázově. Doplatek se hradí v hotovosti na místě  vždy před zahájením kurzu. Přijetí platby zálohy Vám vždy potvrdím, jakmile se o něm dozvím, na Váš e-mail, nebo sms zprávou. Na požádání Vám také vystavím fakturu na úhradu kurzovného. Na místě při doplatku vám vystavím potvrzení na celou částku. 

Co zahrnuje kurzovné?

Kurzovné zahrnuje kromě výuky i drobné občerstvení (křišťálovou vodu, čaj). Oběd a ostatní občerstvení a potřeby (denník, psací potřeby a na ll.díl karimatku) si v den kurzu zajišťuje každý účastník sám. K dispozici je kuchyňka. 

Storno podmínky, neúčast na kurzu

Při zrušení účasti na kurzu z jakéhokoli důvodu se záloha nevrací a současně není možná ani změna termínu konání kurzu. Kurz může ale po dohodě s účastníkem za něj absolvovat náhradník, kterého si účastník najde.

Změny termínů a místa konání

Kurzy se konají, pokud je před zahájením kurzu přihlášen minimální počet účastníků (zpravidla alespoň 3 účastníci) - v případě zrušení kurzu pro nedostatek účastníků vracím celou zálohu nebo celé složené kurzovné ihned.

Vyhrazuji si právo změny data a místa konání kurzu. Všechny případné změny budou oznámeny účastníkům e-mailem nebo sms zprávou co nejdříve, jakmile to bude možné. Za kurzy, u nichž bude nabídnuta náhrada, se sleva z kurzovného neposkytuje.