KURZY a SEMINÁŘE

Seminář

Přepisování traumat uložených v lůně

Můžete si vybrat z termínů: 
                                                  
                                                  
                                                  1.- 2. 6. 2024
                                               22.-23.6. 2024

                                                  
                                                   
                                                  

Místo konání:       V BRNĚ, Šámalova 93, Regenarační centrum Santríja

Moje milé!

Oslovuji vás ženy, které cítíte volání a jste připravené otevřít téma dávno odkládané, možná schovávané a přitom tak veledůležité. 
Jsem velmi silně vedena předat informace, nástroje, zkušenosti, které jsem poslední roky velmi intenzivně sbírala a žila a skrze své dary vás napojit zpět na vaši tvořivou sílu, váš dar největší, který máte uložený v pánvi.
Pokud to cítíte stejně, máte nyní možnost se přihlásit na můj seminář PŘEPISOVÁNÍ TRAUMAT ULOŽENÝCH V LŮNĚ, kde vám pomohu rozkrýt a uzdravit to, co vám brání v proudění tvořivé energie vaším tělem. Všechny zdravotní problémy v oblasti pánve a potíže související se sexualitou mají původ právě v traumatech. Bolestivá menstruace, problémy s kyčlemi, porody, gynekologické zákroky, emocionální a fyzická zranění v sexualitě a intimitě, zraněná vnitřní holčička, nepřijetí ženského těla, to vše jsou témata, která zde budeme otevírat. Je moc důležité je postupně rozpustit a uzdravit. Mnohá jsou již zděděná a předávaná z generace na generaci. Již je čas se rozpomenout na to, co jsme vytěsnily a nechat to s láskou odejít. A já jsem velmi vděčna, že vás smím tímto provést.

Nejde o tantrický výcvik a ani se nemusíte obávat o narušení vaší intimní zóny.
Protože se bude jednat o témata velmi diskrétní, budu velmi pečlivě ctít vaše soukromí a bude jen na vás, co budete cítit sdílet a co ne. Zaobírat se budeme oblastí ženské intimity, posvátného ženství, úcty k vašemu lůnu, vaší děloze, která má tu jedinečnou schopnost - dát nový život, prouděním tvořivé síly a budeme odstraňovat bloky, které jí brání stoupat vzhůru.To všechno jsou témata velice hluboká, je čas je začít odkrývat a hlavně je to jedna z cest k lásce k sobě samé. Bez uzdravené pánve nemůže být žena plně ženou. A od toho se také odvíjí, jak se k vám chová váš partner, jak vás vidí, ctí a miluje. Po přepsání traumat zažijete velký posun ve svém životě. Bude mi ctí vás na této cestě doprovodit.


Jedná se o práci na mnoha úrovních vašeho bytí od fyzického těla, přes mentální, emocionální, kauzální až po kolektivní vědomí. Jde o přepisování informací v kvantovém poli, o nápravu, narovnání, uzdravení, rozpuštění nízkovibračních emocí, destruktivních vzorců, traumat těla i duše a rodových zátěží zpět do světla. Je to návrat ke Zdroji...do nevinnosti, lásky k sobě samé, ke svému tělu, přijetí vášně a čiré radosti, povýšení sexuality do posvátné roviny a uctění vaší tvořivé síly, která dává život.


Naciťuji si odměnu za můj čas, prostor, mou energii a léta sbírání znalostí a vědomostí z kurzů, seminářů, workshopů, webinářů, moudrých knih, stahování informací a životních zkušeností, za které jsem velice vděčná a které zkomprimuji do dvou intenzivních dnů.
V posledních letech jsem absolvovala roční výcvik Kněžek chrámu Harmonie, Probuzení posvátného těla s Anaiyou Sophií, Chrámové učení Máří Magdalény, Návrat k nevinnosti s Asou Kullberg, posvátné vztahy s Amarou Charles, kurz pánevního dna, hormonální jógu, mnoho individuálních odbloků, kdy jsem došla k probuzení Kundalini Shakti v mém těle. V současné době procházím Kundalini jógou s Nicol Kozákovou.
Přidanou hodnotou je esence, kterou nesu.

VÝMĚNA ENERGIÍ: 5500,-Kč 

Oba dny vždy od 10h do 17h s pauzou na oběd.

Strava není v ceně semináře. 
V prostoru je možné přespat za poplatek po domluvě s majiteli. 

Ctím i vaši cestu, na které se nacházíte a díky tomu každý dostane přesně to, co potřebuje. Témata ke zpracování si budete určovat vy. Bude respektováno vaše soukromí a váš osobní prostor. 
Kurzy pořádám v menším počtu, abych se vám mohla individuálně věnovat. Počítejte tedy s omezeným počtem účastnic.

Těším se na vás moc, má duše se raduje.

S láskou Kirtáia Džaia Šuan-thea

Přihlášení účasti přes e-mail: jitka.kirtaia.pistekova@gmail.com
nebo zde přihlašovacím formulářem.


Informace k platbě kurzu:

Místo na kurzu máte rezervované po zaplacení nevratné zálohy 1 100,-Kč. Vzhledem k omezenému počtu účastnic doporučuji uhradit co nejdříve. Záloha je přenosná na jiného účastníka v tomto termínu, kterého si sami zajistíte.
Záloha je splatná nejpozději do jednoho týdne (7 dnů) před zahájením semináře na účet u mBank: 670100-2207720864 / 6210. 
Pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ4562106701002207720864
BIC: BREXCZPPXXX
Do poznámky, prosím, uveďte své celé jméno.

Doplatek 4400,-Kč se hradí na místě před začátkem semináře.
Částku je možno uhradit celou převodem na účet. Doklad o zaplacení dostanete na místě. Pokud potřebujete vystavit fakturu, prosím o zaslání fakturačních údajů předem.
Prosím o včasnou rezervaci, počet míst je omezen!

Ráda zodpovím vaše dotazy.

S láskou Kirtáia Džaia Šuan-thea

UZDRAVENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE

Termín konání:          10.-11.2. 2024 
                          
Místo konání:            V Brně, Šámalova 93, Regenerační centrum Santríja

Moji milí zájemci, čekají vás dva dny plné hlubokých příběhů.
Podíváme se na vaše vnitřní děti, 
-kde prožily traumata či nebyly naplněny jejich potřeby, 
-kde v jejich auře zůstala hladová místa, která volají po zaplnění,
-kde zůstala zranění, která potřebují být uzdravena
-kde byly opakovaně narušovány jejich hranice a nemají je tedy vyvinuté
-kde nedostaly lásku a ochranu a ovládají je strachy a nedůvěra v život
-kde se cítí být vinny a nedostatečné, nepřijaté, nerespektované

 Otevřeme témata, se kterými jste přišli a která volají po uzdravení. Rozpustíme všechna vaše stará nefunkční přesvědčení, aby vaše vnitřní děti mohly vyrůst a dospět do síly, odvahy, uvědomění si vlastní hodnoty a lásky k sobě i k životu. Uzdravíme vše to, co vyvstane a co bude vdanou chvíli dovoleno.

Obvykle se témata začnou vylupovat a odkrývat od chvíle, kdy se přihlásíte. Je dobré zůstat otevření a vnímaví ke zprávám, které k vám začnou proudit

JAK PROBÍHÁ LÉČENÍ?

-Vše se odehrává v jemnosti a v láskyplném poli, které vám po celou dobu držím.
-Léčením vás provedu s respektem a úctou k vaší jedinečnosti.
-Budeme pracovat v malé skupince, abych se mohla věnovat každému z vás a uchopit podstatu   vaší nesebelásky. 
-Vyslechnu si váš příběh, sdílení, které chcete otevřít.
-Vše, co si chcete nechat pro sebe je respektováno.
-Pojmenujeme vaše zranění, emoce, vzorce, přesvědčení, rozhodnutí či slib, který jste sami sobě dali.
-V tu chvíli se mi ukáže technika, kterou máme použít na přepsání/uzdravení/rozpuštění
-Napojím vás na léčivé síly Zdroje, vyslovíme záměr a začne se dít ( pokaždé se odehrávají velká léčení, na úrovni těla cítíte v některých místech teplo/tepání/mražení/pulsaci/tlak.., na úrovni energetické velký příliv/probuzení energií ve vašem těle..., na úrovni mentální přicházejí uvědomnění/ukazují se vzpomínky, které byly dříve zasunuté... na úrovni emoční pocity klidu, smíření, úlevy, bezpečí, lásky, blaženosti, radosti..., pokud je nám dovoleno, jdeme i do úrovní kauzálních a traumata se přepisují i v rodových liniích a v paměti duše napříč věky. Můžete vnitřním zrakem vnímat světlo, barvy, obrazy, kódy... Děje se toho mnoho a je to pokaždé jiné a ryze individuální.
-Dostanete chvíli čas na integraci
-Následuje sdílení
-Takovýchto léčení se odehraje během víkendu několik. Mezi tím jsou malé pauzy na čaj, na oběd...
-Všechna léčení se odehrávají pod ochranou, za podpory světla a s mým doprovázením

Těším se na vaše velké životní posuny.

Od - do: Oba dny začínáme v 10h, v poledne je pauza na oběd - obvykle si objednáváme jídlo s dovážkou. Končíme v 17h oba dny.

Moje odměna:  5300,-Kč

Prosím o zapalcení nevratné zálohy 1000,-Kč na účet u mBank: 670100-2207720864/6210.
Pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ4562106701002207720864
BIC: BREXCZPPXXX 
Do poznámky uveďte své jméno. Záloha je přenosná na jiného účastníka, kterého si sami zajistíte. Doplatek 4300,-Kč se hradí na místě, kde dostanete i  potvrzení. Pokud potřebujete fakturu, ráda vám ji vystavím. V tom případě prosím předem o vaše fakturační údaje.

V ceně není zahrnutý oběd ani ubytování.
V prostoru je možné přespat za poplatek po domluvě s majiteli.

Přihlásit na kurz se můžete přes e-mail:  jitka.kirtaia.pistekova@gmail.com
nebo přes přihlašovací formulář, který najdete nad textem.

Moc se na vás těším!

Srdečně Jitka Kirtáia Džaia Šuan-thea

Recenze

Milá Jituško, moc děkuji za možnost se zúčastnit kurzů Přepisování minulosti a Přepisování traumat v pánvi. Z každého kurzu jsem odcházela o hodně lehčí, protože jsem díky tvému vedení odložila mnoho a mnoho toho, co už jsem nemusela dál nést. Zároveň jsem z kurzů odcházela zase o něco víc přesvědčená o tom, že mám moc změnit všechno, co si přeji změnit. Že to je jen v mých rukou. Také jsem od tebe načerpala nádherný klid, který mi občas chybí a velkou pokoru ke všem zázrakům, které se dějí. Jsi úžasná žena a já jsem poctěna tím, že jsem se s tebou v životě potkala a mohla s tebou zažít semináře. Ze srdce děkuji. V.

Krásný podvečer Jituško! Už několikátý den na tebe myslím.  Chtěla bych ti moc poděkovat a podělit se o moje pocity, jsou totiž nádherné. Cítím v sobě klid a zároveň objevuji nové síly kterými mě pánbůh obdařil a se svým manželem zažívám krásné líbánky.  Takže moc moc moc děkuji, že jsi a děkuji co děláš pro osůbky na světě. Jsi anděl s láskou a pokorou Lucka 

Drahá a milovaná Kirtáio,žádná slova nemohou popsat a vyjádřit to, co jsem pod Tvým laskavým, láskyplným a jemným vedením mohla skrze sebe zažít...Přepsáním mého zraněného Já ze stavu bolesti a strachu z odmítnutí a opuštění... do lásky, odpuštění, do světla, do blaženosti, kterou nyní zažívám po zúčastnění se kurzů Přepisování minulosti a Přepisování traumat uložených v pánvi. Mám pocit velké lehkosti...Děkuji, děkuji, děkuji.Přeji všem zraněným ženám, aby se nebály " skočit do neznámého",aby si dovolily tento kurz zažít na vlastní kůži...a pomohly skrze sebe uzdravit ženské bolesti a traumata.S láskou, pokorou a vděčností Marcela 

Ahoj Jituško,
chtěla bych Ti zpětně poděkovat za Kurz pánevního dna, který jsem absolovovala 9. a 10.10.
Přijela jsem za Tebou řešit hlavní téma a to bylo mé lůno, které jsem poslední dobu silně cítila (přicházely mi sny, kde mě provázelo znásilnění a jiné hodně nepříjemné situace ve spojitosti muže nadřazeného ženě). Začalo se to odrážet i mém milostném životě. I když se partner velice snažil, tak mé lůno nechtělo intimní kontakt.Možná se v našem rodě něco stalo, co nevím a asi se ani nedozvím, ale moje babička, maminka i já už nemáme dělohu, takže asi jsme nějak popřely své krásné ženství...nevím.Ale mám úžasnou dceru a chtěla jsem, aby ona už toto nemusela zažívat.Díky Tvému vedení a dvoudennímu intenzivnímu kurzu, bych řekla, že se nám podařilo s tímto tématem hodně pohnout.Navíc, jak jsme zjistily později byl datum 10.10. branou, ke kolektivnímu uzdravení, takže jsem měly zpětně radost. :)Od toho dne už žádný ošklivý sen. :) Hurá!!
Jsem moc štastná. Cítím, co se ve mě děje, mohu s tím pracovat a za to Ti patří obrovský dík.
Samozřejmě ještě stále dochází k postupnému "olupování slupek" a chodí mi zkoušky.
Jedna byla těžší, ale jak jsem Ti napsala a Tys mi poradila, co dělat, tak se mi moc ulevilo.S milováním jsem si dala na čas...poslouchala jsem své lůno....první přišlo tak 14 dní po kurzu...bylo jiné než dřív...řekla bych hlubší...ale..
včera to bylo úžasné, řekla bych, že se naplno projevuje síla mého uzdravujícího ženství... dlouhé, krásné, vášnivé milování vycházející z pánve a s opravdu obrovskou láskou spojení dvou lidí. Přítel (jsme spolu 3 roky) vůbec nechápal..říkal, co to bylo? Ty zase čaruješ? a já Proč? a on Protože to bylo naprosto nádherné...Už se těším, jak to všechno bude pokračovat....Jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla tento kurz pod Tvým vedením prožít. A doporučila bych ho opravdu každé ženě.
S láskou Jitka

Ahoj Jituško, moc Tě zdravím :-)Nechávala jsem si v sobě sednout prožitky z kurzu a dnes přišel impulz Ti napsat pár slov jako recenzi:Když mi kamarádka řekla, že jde na Kurz přepisování traumat uložených v pánvi, okamžitě to se mnou zarezonovalo. Tělo mi dalo jasný signál, že tam potřebuju být. Už od prvního okamžiku jsem cítila, že "jsem tady správně". Po pár hodinách energetického čištění jsem si říkala: "Fíha, taková síla a to jsme tady teprve tři hodiny! A to nás čeká ještě den a půl!. Celý kurz byl pro mě silným prožitkem, cítila jsem velikou úlevu na více úrovních, v neděli jsem si přišla více energeticky průchozí a prosvětlená. A stále si tak od té doby připadám. Jako by se srdce více otevřelo Bohu a propojilo se s lůnem. První milování s partnerem po kurzu bylo nádherné - cítila jsem velikou lásku v srdci i v lůnu. Jituško, děkuji Ti za provedení celým procesem, za vytvoření bezpečného prostoru, za Tvoje něžné a intuitivní vedení.
Bětka